TÖÖS OLEVAD PROJEKTID

Vabatahtlik töö – laiendades piire

Projekti raames kutsutakse kokku vabaühendused, kes kas vajavad vabatahtlikke enda tegevustejaoks või kes ise tegelevad vabatahtlikega,

organiseerides nende tööd kohalikul tasandil. Fookuses on aga kõigepealt venekeelsed mittetulundusühendused, kes on võimelised edaspidikaasama Eesti venekeelseid elanikke vabatahtlikku töösse. Venekeelsete vabaühendusteplatvormi (W-platvorm) aktiviseerimine
tuleneb vajadusest aidata venekeelseid vabaühendusistrateegiliselt ning oskuslikult kaasata vene keelt kõnelevaid Eesti inimesi
vabatahtlikku töösse. Samuti on platvormi roll suures osas osalejate-liikmete teavitamine, info vahendamine ningkontaktide
loomine vabatahtliku töö valdkonnas. Lisaks toimuvad projekti raames suunatudvabaühendustele koolitustegevused,
kus põhiteemadeks on vabatahtliku töö roll meieühiskonnas, vabatahtlike värbamine, nende kaasamine ning motiveerimine,
koostöö teisteorganisatsioonidega jne. Projekti laiemaks eesmärgiks on aidata seeläbi kaasa sotsiaalse tõrjutusevähendamisele
Eesti ühiskonnas ja edendada venekeelsete Eesti elanike lõimumist läbi võrdsetevõimaluste pakkumise vabatahtliku tegevuse kaudu.
Projekti otseseks eesmärgiks on ettevalmistada venekeelseid vabaühendused liitumiseks Vabatahtliku
Tegevuse Võrgustikugaalustamaks tõhusat koostööd eestikeelsete organisatsioonidega ning arendamaks võrgustikkuühiselt ilma piirangudeta,
s.h. elimineerides keele oskustega seotud barjäärid ning toetadesinimesi osalemaks vabatahtliku töös ühiselt.

 

Projekti põhitegevusteks on: 

1. Venekeelsetele vabaühendustele tutvustava seminari “Vabatahtlik tegevus Eestis – valu ja võlu…” korraldamine;

2. Mittetulundusühingutele koolitustegevuste läbiviimine “Vabatahtliku tegevuse juhtimine minuorganisatsioonis”;

3. Venekeelsete vabaühenduste koondamine ning ettevalmistamine lõimumiseks VabatahtlikuTegevuse Võrgustikuga läbi informeerimise,
kontaktide vahendamise, koolitamise, motiveerimise, koostöövõimaluste loomise;

4. Venekeelsetele Eesti elanikele suunatud foorumi/laada läbiviimine teemal “Vabatahtlik töö: Mis?Miks?Kuidas?”.

Projekti rahastab  14 986 euroga Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

image_0

Projekti etapid:

 1. august 2015 – Sõlmisime KÜSK`iga lepingut. – PROJEKTI TOETUSLEPING NR KV15-41
 1. 3.september 2015 – Projekti käivitamise koosolek
 1. 14.september 2015 – Projekti tutvustav koosolek koostööpartneritele
 1. 6.oktoober 2015 – Projekti meeskonna liige võttis osa KÜSKi poolt korraldatud infopäeval (mille info oli hiljem edastatud projekti meeskonnale).
 1. 22.november 2015 – Projekti nähtavuse tagamine – Käisime rääkimas projektist televisioonile saates „Tere hommikust, Tallinn!“ Intervjuus rääkisime projekti eesmärgist, ülesannetest ning tegevustest ning kajastasime toetajat – KÜSKi. Samuti kutsusime inimesi seminarile.

Video siin>>

 1. 27.november 2015 – Seminari “Vabatahtlik tegevus Eestis – valu ja võlu…”läbiviimine (venekeelne pealkiri on sõnastatud teistmoodi, aga sisu jääb samaks)

Fotod siin>>

 1. 8.jaanuar 2016 – 14.00-17.00 – Venekeelsete vabaühenduste ÜMARLAUD vabatahtlikutöö teemal

Fotod siin>>

 1. 29,jaanuar 2016 – Foorum/Laada toimumiskoha valik – Viisime läbi koosolekut, et arutada ning täpsustada Foorum/Laada toimumiskohta. Analüüsisime hinnapakkumusi ning arvestades hinnataset otsustasime korraldada antud sündmust Lauluväljakul.
 1. 6-7.veebruar 2016 – Venekeelsetele vabaühendustele koolituste läbiviimine, esimene moodul (1 grupp)
 1. 12.veebruar 2016 – Ümarlaud – ettevalmistus Laadaks
 1. 27-28.veebruar 2016 – Venekeelsetele vabaühendustele koolituste läbiviimine, esimene moodul (2 grupp)
 1. 5-6.märts 2016 – Venekeelsetele vabaühendustele koolituste läbiviimine, teine moodul (1 grupp)
 1. 12-13.märts 2016 – Venekeelsetele vabaühendustele koolituste läbiviimine, teine moodul (2 grupp)
 1. 17.märts 2016 – KÜSKile reisitoetuse taotluse esitamine
 1. 23.märts 2016 – Ümarlaud – ettevalmistus Laadaks
 1. 1.aprill 2016 – Foorum-Laat

Facebook event siin>>

Fotod siin>>

 1. 13-15.aprill 2016 – Tagasiside kogumine Laada osalejalt – Kõik laada osalejad (ühendused) said maili teel tagasiside küsimustiku.
 1. 18. 23.Mai – a. – Ümarlaud – V-platformi osalejate liitumine

Fotod siin>>

 1. Juuni-Juuli. 2016.a. – Suvepraktika
 • Kestvus:​ 01.09.2015 – 31.12.2016
 • Projekti eesmärgiks on  vabeatahtlikega töötavate venekeelsete vabaühenduste võimekust on oluliselt tõstetud ning on käivitatud tõhus koostöö Vabatahtlike Tegevuse Võrgustikuga.
 • Koostöö partnerid: Kodukant