Projekti raames oli loodud initsiatiivgrupp noortest vanuses 16-18 a. (7 inimest), kellele olid korraldatud atraktiivse meetodi „foorum-teater“ koolitused. Koolituste raames oli jagatud lisainfo selle meetodi kohta, aga ka eneseväljendamise ja üldiselt esinemisoskuste kohta.

Pärast seda kaardistati olemasolevad probleemid õpetajate ja õpilaste omavahelises suhetes ning valiti seitse nendest. Edasi pandi neid kokku ning valmistati ette üks näidend, kus noortel oli „jokker“ ehk täiskasvanu, kes neid suunas. Enne üritust astus täiskasvanu kõrvale ning jokkeriks hakkas üks noortest näitlejatest.

Põhitegevuseks oli FOORUM teatri etendus õpetajate konverentsil „Õpetaja on ka inimene“, mis toimus 22.10.2020. Näitlejate rollis oli meie initsiatiivgrupp kus oli 7 noort vanuses 16+ ja vaatlejateks/osalejateks õpetajad vene- ja eestiõpekeelega koolidest, noorsootöötajad ja haridusvaldkonna töötajad. Üldiselt osales konverentsil 130 inimest, meie töötuppa tuli 40, kuna mahtuda rohkem inimesi polnud võimalik. Ja teine üritus oli 20.11.2020 Tallinna Lasnamäe Gümnaasiumis, millest võttis osa 30 noori 8 klassist, kooli admistratsioon ja õpetajad.

Selle projekti raames koostöötegevuse kõige suurem eesmärk oli aidata ehitada silda õpilaste ja õpetajate vahel:

– üheskoos, kasutades mitteformaalseid meetodeid ja ühist keelt

– otsides uusi instrumente ja meetodeid keeruliste, konfliktolukordade paremaks kaardistamiseks, arusaamiseks ja nende lahendamiseks nii praegu kui ka tulevikus.

Kõige suurem mõju koostöötegevusest oli õpetajatele, kes said teada uue mitteformaalse meetodi konfliktolukorra lahendamiseks, tutvusid konflikti lahendamise põhimõtetega, said vaadata enda peale teisest küljest ja võtta aktiivselt FOORUM-teatri meetodis, kuna just see meetod eeldab vaatajate aktiivset kaasamist.
Analüüsides osalejate tagasisidet, saime teada, et valitud probleem oli päris aktuaalne ja FOORUM-teatri meetod pakkus õpetajatele huvi, kuna nad kutsusid meid ka enda koolidesse külla.

Noored, kes olid näitlejate rollis, tunnistasid, et see üritus oli kasulik ka nende jaoks. Nüüd oskavad nad paremini oma arvamust avaldada ega karda seda teha. Lisaks arendasid nad oma teatrikunsti pädevusi ja oskusi esineda laval. Noorte sõnadel tunnevad nad nüüd ennast kindlamalt õpetajatega suheldes ning teavad veel ühe meetodi konfliktide lahendamiseks, mida saavad edasi kasutada oma klassides ja koolides.

Pärast üritust saime noortega kokku, analüüsisime läbielatud kogemust ja hetkel nad täidavad noortepassi, et mõtestada projekti jooksul saadud 8 pädevust.

Pildid on siin