Этим летом Активисты провели проект  “Творчество Души”. который проходил в рамках программы молодежные встречи. Эстоноязычным партнерам этого проект был молодежный центр города Вастсейлина.
Первая встреча проходила 16.06 – 21.06.2020 в Таллинне, в молодежном клубе Актив, а вторая с 14 по 19.08 в городе в Вастсейлина, в местном молодежном центре.

Практически в конце каждого проектного дня ребята выставляли пост на русском и эстонском языке в группу проекта с кратким описанием дня и фотографиями.
Все посты можно прочитать ниже

 

Sell suvel Active noored viisid läbi projekti “Vaimu looming”, mis toimus Noortekohtumise programmi raames. Eesti keelne partner oli meil Vastseliina noortekeskus.
Esimene kohtumine toimus 16.06 – 21.06.2020 Tallinnas, noorteklubis Active. Teine kohtumine toimus 14.08 – 19.08 Vastseliinas, kohalikus noortekeskuses.

Iga projektipäeva lõppul noored kirjutasid väike kokkuvõtte eesti ja vene keeles sellest, mida me oleme teinud päeva jooksul. Postitused võib leida allpool, aga kõik postitused ja fotod on ka kättesaadavad projekti gruppis 

17.06

EST

2.päev laagris on juba möödunud !

Päev algas koos söömise ja võimlemisega. Võimlemise käigus õppisid Vastseliina noored harjutusi, millest ei oldud varem teadlikudki . Õpiti meeskonnas koostööd tegema läbi arutluste ja mängude. Üheks tõsistemaks teemadeks olid eesmärgid, hirmud,ootused ja pädevused. Noored said teadmiste pagasit täiendada eesmärkide seadmiste kohta ning miks need on vajalikud. Arutleti sellel teemal väiksemates gruppides ning hiljem esitati teistele. Pädevused- Mis need on ning kuidas neid kasutada reflekteerimiseks, enda igapäevaelus ja noortepassi koostamiseks oli ka üks meeldejäävamaid õppetunde ! Tarkuseteri täis päev lõpetati ühise jalutuskäiguga Tallinna vanalinnas. Ootame põnevusega, mida uut on meil võimalik õppida laagri 3.ndal päeval

РУС

Второй день лагеря окончен!

День начался с еды и физических упражнений. Во время гимнастики молодежь из города Вастселийн выучили упражнения, о которых раньше не знали . Мы учились работать вместе в команде – посредством дискуссий и игр. Одной из самых серьезных тем были: цели, страхи, ожидания и компетенции. Ребята смогли дополнить свои знания по постановке целей и поняли, зачем они нужны. Тема обсуждалась в небольших группах, а затем была представлена ​​другим. Компетенции – что они из себя представляют и как их использовать, чтобы отразить их в своей повседневной жизни, также создание молодежного паспорта, был одним из самых запоминающихся уроков ! День новых знаний завершился совместной прогулкой по старому городу Таллинна. Мы с нетерпением ждем, чтобы узнать, что мы можем узнать на 3-й день лагеря

18.06

EST

3.päev

Kas teie teate, mis tekitab teis segadust , kurbust ? Kuidas saate aru, mis emotsioonid teid valdavad ning kuidas enda käitumist analüüsida ja kontrollida, ilma, et teeksite endale ja teistele haiget? Millised on sinu sõltuvused ning, millal on õige aeg abi küsida? Nendele keerulistele küsimustele said täna Vastseliina ja Tallinna noored vastuse. Muredest, konfliktide lahendamisest, suhetest, käis täna hommikul noortele rääkimas sotsiaaltöötaja Julia. Nastja ja Sofia aitasid noortel sõnastada enda emotsioone ning neid kirjeldada läbi värvide ja kujundite. Oma tarkuseteri jagasid nad ka elu tasakaalu hoidmise kohta, kus noored said tasakaalurattal määratleda ära kui head suhted neil iseenda, pere, vabaaja, enesearendamise jms on. Samuti avanes võimalus külastada ELAVAT RAAMATUKOGU, kus raamatuks oli isik, kes on ise tulnud välja narkootiliste ainete tarbimisest ning oli julge jagama enda elu raskemaid ja õnnelikumaid hetki. Pikk ning huvitav päev lõppes jällegi jalutuskäiguga. Seekord külastati Kadrioru parki!

РУС

День 3

Знаете ли вы, что вызывает у вас замешательство и печаль? Как вы понимаете, какие эмоции доминируют над вами и как анализировать и контролировать свое поведение, не причиняя вреда себе и другим?

Каковы ваши пристрастия / зависимости и когда подходящее время обратиться за помощью? Сегодня молодежь из Вастселийна и Таллинна получили ответы на эти сложные вопросы. Юлия, социальный работник, сегодня утром пошла поговорить с нами о переживаниях, разрешении конфликтов и отношениях. Настя и СофиКО помогли нам сформулировать свои эмоции и описать их с помощью цветов и образов. Они также поделились своей мудростью в уравновешивании жизни, где молодежь может использовать колесо баланса, чтобы определить, насколько хороши у них отношения с собой, семьей, отдыхом, саморазвитием и так далее. Была также возможность посетить ЖИВУЮ БИБЛИОТЕКУ, где книга была о человеке, который вышел из употребления наркотиков сам и имел смелость поделиться самыми трудными и счастливыми моментами своей жизни. Длинный и интересный день снова закончился прогулкой. На этот раз посетили парк Кадриорг!

19.06

EST

4.päev

Ära karda jätta pooleli seda, mis ei ole sinu jaoks, sest muidu sa ei leiagi seda, milles oled tugev ja on mõeldud sinule! See oskus ära tunda, mis on see, mis paneb silma särama tuleb iseenda kuulama õppimisega. Kui me võrdleme ennast teistega, oleme kohe kaotajad. Keegi ei ole parem või halvem, ilusam või koledam, me oleme lihtsalt imeliselt unikaalsed. Selliseid sügavaid mõtteid saime tänu Jelena Parfjonovale teada. Noored said oma oskusi ja tugevusi leida läbi TEACH ME WHAT YOU CAN- õpeta mulle, mida oskad töötoa kaudu. Noored ise olid seal õpetaja rollis. Õppisime tantsima aeglast valssi, erinevate sõlmede sidumist, projektide sõnavara, saksa keelt, mänge, patsi punumist. Atmosfäär oli toetav ja julgustav. Päev lõpetati jällegi ühise jalutuskäigu ja mängudega!

RUS

День 4

Не бойтесь оставить то, что не для вас, потому что иначе вы не найдете то, в чем вы сильны и предназначены! Эта способность – распознавать то, что заставляет глаза сиять, происходит от обучения слушать себя. Когда мы сравниваем себя с другими, мы сразу же проигрываем. Никто не может быть лучше или хуже, красивее или страшнее, мы просто удивительно уникальны. Мы узнали такие глубокие мысли благодаря Елене Парфоновой. Мы нашли свои навыки и сильные стороны благодаря ТИЧ МИ ВАТ Ю КЭН! Сами ребята были там как учителя. Мы научились танцевать медленный вальс, завязывать разные узлы, узнали больше о проектах, немецкий язык, игры, плетение косичек. Атмосфера была благоприятной и вдохновляющей. День закончился снова прогулкой и играми!

 

RUS

итак…

прошло немного времени после окончания первой части проекта. и я хочу лично всех вас поблагодарить за участие и помощь. Вы все огромные молодцы! Этот проект был одним из самым милых в моей жизни. За такой короткий период мы многому научили друг друга и стали настоящей командой. я благодарна вам, что вы доверились мне и софико и смотри раскрыть свои эмоции и чувства. У меня в памяти очень много классных фраз например “ кусайте ток не сильно”. и вообще все было очень DEEP. Когда у меня появится немного свободного времени, то я обязательно сяду делать мемы, так как без этого проект – не проект. И вообще вы все нереально классные. каждый из вас неповторимая личность которая по своему прекрасна. Будьте сами собой и не бойтесь открываться новым людям. Rait вообще герой, так как выжить неделю в женской компании очень даже не легко! Спасибо вам за всё !

“ Я изменила вашу жизнь, а вы мою” .

PS: я добавила свои любимые фото.

EST

No nii…

Projekti esimese osa lõpust on möödunud piisavalt aega ja ma tahan teid kõiki isiklikult tänada osalemise ja abi eest. Te olete kõik suurepärased! See projekt oli üks armsamaid mu elus. Nii lühikese aja jooksul oleme teine teiselt palju õppinud ja saanud tõeliseks meeskonnaks. Olen teile südamest tänulik, et usaldasite mind ja Sofikot , rääkisite oma muretest ja emotsioonidest. Mul on mälus palju lahedaid fraase, näiteks “hammustage palju tahate aga kergelt”. Ja üldiselt oli kõik väga DEEP. Kui mul on vaba aega, kindlasti hakkan tegema meeme, sest ilma selleta projekt ei ole projekt. Üldiselt olete kõik uskumatult lahedad. igaüks teist on ainulaadne inimene, kes on omal moel ilus. Olge teie niisugused nagu olete ja ärge kartke tutvuda uute inimestega . Rait on üldse minu jaoks kangelane, sest nädal aega viibida tüdrukute kambas pole üldse kerge! Tänan teid kõige eest ! Loodan, et augustis näen kõigi.

“Ma muutsin teie elu ja teie muutsite mind.”

 

II.kohtumine / 2ая встреча

15.08

RUS

Первый рабочий день начался с арт-терапии с глиной. Каждый смог прислушаться к себе и создать своё личное произведение искусства. Дальше всех разделили на пары и каждая пара учила остальных чему то новому.( TMWYC)

Автор: Люда

EST

Esimene tööpäev algas savikunsti teraapiaga. Kõik said kuulata iseennast ja luua oma isikliku kunstiteose. Seejärel jagati nad paaridesse ja iga paar õpetas teistele midagi uut.

Autor: Ljudmila

16.08

К нас в гости пришёл Ариф и рассказал захватывающую историю своего становления, а также провёл мастер класс по брейку. После обеда мы отправились в Вана-Вастселина, чтобы посетить средневековое городище и послушать увлекательные истории о быте в древности. После похода в прошлое мы освежились в водах Кирикумяэ озера. Это был очень разнообразный и познавательный день

Meile tuli külla Arif kes rääkis põnevat tantsiaks saamise lugu ja pidas pärast ka tantsu meistriklassi. Pärast lõunat läksime Vana-Vastseliina, et külastada keskaegset linnust ja kuulata põnevaid lugusid elust antiikajas. Pärast ajas tagasi minemist suplesime kirikumäe järves. See oli väga mitmekesine ja hariv päev.

17.08

Alustasime päeva mõnusa hommikuvōimlemisega , ning siis hakkasime tegema põnevaid grupitegevusi ja mänge.peale seda sõime lõunat ning saime veidi puhata enne kui meie juurde tuli depresioonist ja ärevusest rääkima Matti kes rääkis väga põnevalt.peale seda saime puhata.ja päev oligi sellega läbi

Мы начали день с отлиной зарядки, а после у нас были увлекательные групповые работы и мы играли в разные игры. Затем мы пообедали и немного отдохнули перед приходом Мати, который очень интересно рассказал нам о депрессии и тревожности. Ещё немного отдохнули, на этом наш день и закончился.

18.08

Tänane päev algas hommiku söögiga kuhu kõik uniselt, vaikselt ilmusid. Sellele järgnes hommiku võimlemine ja tants. Siis oli meil vaja üks leht täita pädevuse kohta. Hiljem pandi meid gruppi ja jagati teema mis me pidime tegema. Teemad olid raamat, voldik ja video. Gruppidele anti kindel aeg milleks nad selle mõtte pidid enam vähem valmis saama. Pärast lõunasööki saime kõik jälle kokku ja rääkisime omadussõnadest koos Merlis Pajustikuga. Hiljem tegime me enda kohta kollaži kuhu panime enda lemmik tegevused ja hiljem arutasime mis tegevus kellele meeldib. Siis tuli grilliõhtu ning sellega lõppes meie lahe viimane päev koos.

 

Сегодняшний день начался с завтрака, куда все потихоньку приползали в сонном состоянии. После этого нас ждала утренняя зарядка и танцы. Затем мы приступили к анализу и заполнению 8 ключевых компетенции, которые мы развили (или нет) в течении проекта.
На первую половину дня до обеда у нас было одно большое задание, которое мы выполняли в группах. Каждой группе надо было создать какой-либо материал для распространение. Были созданы книга, буклет и видео.
После обеда мы снова собрались все вместе и говорили о разных характерезующих словах с Мерлисом Паюстиком. Позже мы создавали коллаж о себе,где отразили своё любимое действие, а позже обсудили кому что нравится.
Вечером нас ждал гриль. Этим мы и закончили наш последний день вместе.

 

Посты на ФБ/ Postitused FBis

Первая встреча/ Esimene kohtumine

Первая встреча/ Esimene kohtumine

Вторая встреча/ Teine kohtumine

Вторая встреча/ Teine kohtumine

Vastseliina kogemuspäevik päev 1

Vastseliina kogemuspäevik päev 2

Vastseliina kogemuspäevik päev 3

Vastseliina kogemuspäevik päev 4

TIK TOK 1

TIK TOK 2

Voldikud