Projekti nimi: Meediahariduse edendamine üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes

Projekti number: RK17MHY002

Projekti eesmärgi kirjeldus:

Õpetada noortele erinevate platvormide (Instagram, Youtube, Facebook) jaoks sisu loomist. Arendada vidinate kasuliku ja tulemusliku kasutamise oskusi. Rääkida ja näidata, kust hankida teavet maailmas toimuva kohta ja kuidas erinevaid teabeallikaid analüüsida. Õpetada sotsiaalvõrgustikes turvalise käitumise reegleid. Aga õpime ka mobiiltelefoni kaameraga reportaaž- ja kunstfotosid pildistama. Veenduda oma võimetes läbi meeskonnatöö ja loomingu. Viia noorteni teadmine, et sisu loomine on sisu tarbimisest palju huvitavam. Käesolev projekt loob noortele suurepärase võimaluse mõelda karjäärist meedia alal. Selle teema käsitluseks võtame meetodiks töötuba. Siin me töötleme ja hindame erinevad teadeallikaid. Õpime eristada uudiseid, kust ja kuidas saada usaldusväärseid uudiseid, mida võib usaldada. Mis on objektiivne ja subjektiivne nägemus toimuvast riigis ja maailmas. Õpime analüüsima, kuidas samu uudiseid kajastatakse erinevates meediaallikates. Mis on peavoolumeedia ja mis ei ole, mis on uudis, kommentaar, juhtkiri, uudisanalüüs, mis on libauudised ja kuidas neid tehakse? Räägime ajakirjanduseetikast, ajakirjanduse minevikust ja tulevikust, Eesti ja välisajakirjanduse hetkeseisust.

Projekti sihtrühm:

Venekeelsed gümnaasiumi õpilased. Kes huvitab kaasaegset meediamaailma. Osalejate arv: 14-20 inimest. 16-18 aastat vana. Osalejaid valime Noorteklubi ACTIVE liikmetest ( neid on 350 noort), keda huvitab media teema ja kes on valmis õppima ja laiendama oma silmaringi antud valdkonnas.

 

Projekti tegevuste kirjeldus ja toimumise ajad:

  1. Meedia: Mis? Kus? Milleks? — Loeng sellest, kust ja kuidas saada teavet ümbritsevas maailmas toimuvast
  2. Loomelabor — Õpime Lego konstruktori abil ideid genereerima, saame teada kreatiivse sisu loomise metoodikatest. Õpime tundma sotsiaalvõrgustike (Instagram, Youtube, Facebook) toimimise iseärasusi
  3. Nutitelefoni kaamera: Võimalused, pildistamine, töötlus — Õpime põhjalikult tundma nutitelefoni kaamera tööpõhimõtteid ja muudame selle võimsaks kõige elus toimuva fikseerimise tööriistaks
  4. Turvaline selfi ja turvalisus sotsiaalvõrgustikes — Interaktiivne treening turvalisusest meediamaailmas
  5. Ekskursioon Eesti Rahvusringhäälingus — Külastame raadiojaama Raadio 4. Suhtleme ajakirjanikega
  6. Loomelabor — Loome kontseptsiooni, kirjutame fotonäituse «Tänapäevaste massiteabevahendite mõju ümbritsevale maailmale» korraldusstsenaariumi
  7. Fotonäitus: Pildistamine ja ettevalmistused — Pildistame, loome ruum
  8. Fotonäitus: Korraldamine — Fotonäituse korraldamin

Oodatav mõju sihtrühmale ja laiem mõju:

Noorte meediakompetensuse arendamine. Motivatsioon ja tahe luua erinevatel sotsiaalsetel platvormidel oma toode. Teadlikkus riigis ja maailmas toimuvast. Oskus leida vajalikku teavet ja mitteusaldusväärsed allikad välja filtreerida. Noored võivad tutvustada projekti tulemusi oma koolides. Noored võivad jutustada klassis projekti teostamise käigus omandatud baasteadmistest. Samuti võivad nad rääkida sotsiaalmeedia toimimise eripärast ja luua oma klassi või kooli eriline Instagram. Noored võivad korraldada oma fotonäituse koolis või klassis. Projekti fotonäitus on mobiilne ja seda võib näidata erinevates koolides.

Projekti rahastab:  Haridus- ja Teadusministeerium Integratsiooni Sihtasutus

PILDID ja VIDEO:

Osa 1 

Osa 2

Fotonäitus

Video