Oktoobri – ja novembrikuu jooksul meie noorteklubis toimus projekt “Lapsed, Mängima!”. Projekt oli teostatud IDEEVIIT fondi raames.

Projekti eesmärgiks oli näidata noortele, et ilma nutivahendita saaba ka vabaaega veeta ja selle jaoks me oleme valinud selline meetod nagu mäng. Mängu abil saab mitte ainult lõbusalt aega veeta, vaid ka läbi mängu inimene saab arendada ennast erinevatest küljedest.

Projekt koosnes kahest osast.

Esimene osa toimus 19 -21.10.20.

Selle kolme päeva jooksul toimus koolitus, kus võtsid osa 15 noort vanuses 15+ aastad. Koolituse teema oli “Mäng kui meetod miteformaalses õpes”. Koolituse jooksul osalejad said rohkem teada mängu kohta ja mis on selle väärtus miteformaal õpes. Koolituse raames toimus ka esimene praktika. Paarides osalejad ettevalmistasid mängud, viisid neid läbi üks teise jaoks, pärast seda nad viisid neid laagris puhkavate noorte jaoks. Koolitusel lõpul toimus praktika analüüs ja oli koostatud mängukogumik.
Terve koolitus toimus noortelaagris Vihasoo.

Teine projekti osa toimus novembrikuus Tallinnas ja seisnes 3 mänguüritustest.

Esimene mänguüritus toimus 14.11 Laagna aias. Üritusel osalejad mängisid erinevaid aktiivsed mängu.

Teine mänguuritus toimus 15.11 Raadiku 8 maja hoovis. Ürituse jooksul osalejad mängisid erinevaid õeumöngud.

Kolmas üritus toimus 22.11 Raadiku 8 maja hoovis. Üritusel osalejad mängisid populaarse mobiilmängu Among Us reaalses elus. Mäng oli ettevalmistatud ja läbiviidut teise üritused osalenud noorte abil.