[EST]

16.-18. detsembrini toimus projektikirjutamise laager, kus 13-26aastased lapsed proovisid kätt oma projektide kirjutamises. Kolme päeva jooksul õppisid osalejad, kuidas

– genereerida ideid

– seada eesmärke ja leida probleemidele lahendusi

– töötada meeskonnatööna

– kirjutada projektitaotlus 

– esitleda oma projekti prototüüpe.

Osalejatele tutvustati ka rahvusvaheliste programmide Erasmus+, Euroopa solidaarsuskorpuse ja Eurodeski võimalusi.

 

See oli kolm produktiivset päeva, mille jooksul sündisid huvitavad projektid. Täname kõiki, kes osalesid, ja soovime osalejatele edu! 

 

Projekti toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

 

[RUS]

C 16-18 декабря состоялся лагерь по написанию проектов, где ребята в возрасте 13-26 лет пробовали себя в написании своих собственных проектов. За 3 дня участники научились:

– генерировать идеи

– формулировать цели и искать решения проблемам

– работать в командах

– заполнять проектную заявку 

– представлять свои прототипы проектов.

Также участники познакомились с возможностями международных программ Erasmus+, European Solidarity Corps и Eurodesk.

 

Это были продуктивные 3 дня, благодаря которым родились интересные проекты. Спасибо всем, кто принял участие и желаем участникам, чтобы каждый их проект прошёл! 

 

Проект состоялся при поддержке Haridus- ja Teadusministeerium.