Juba 10. novembril ootame sind Lasnamäe Elava Raamatukogu sündmusele, mis toimub algusega kell 11.30 Paepealse Raamatukogus (Pinna 8, II korrus; trepil puudub pandus, vajadusel võtke ühendust korraldajatega info@clubactive.eu).

Уже 10 ноября ждем вас на Живую Библиотеку Ласнамяэ в 11:30, которая будет проходить в библиотеке Паэпеалсе (П. Пинна 8, II этаж лестница не оборудована пандусом, при необходимости свяжитесь с организаторами info@clubactive.eu).

Siit leiad kõikide eestikeelsete raamatute kirjeldused

 

 

Ознакомиться с описанием всех русскоязычных Книг.

Kokku toimub 4 vooru, igas voorus saab ühe Raamatu juures olla kuni 5 Lugejat. Palume kõigil huvilistel end registreerida ning valida meelepärased raamatud. Esimestel on kõige suurem valik!

 

 

Всего будет 4 тура, в каждом туре у одной Книги может быть до пяти Читателей. Просим всех заинтересованных зарегистрироваться и выбрать книги по душе. Первым - больший выбор!

Jälgi meie sündmust sotsiaalmeedias

 

 

Следи за Живой Библиотекой в соц.сетях!

Mis on Elav Raamatukogu?

Elav Raamatukogu ei ole tavaline raamatukogu, selle ürituse raames muutuvad inimesed Raamatuteks. Ürituse eesmärk on tõsta avalikkuse teadlikkust erinevatest sotsiaalsetest gruppidest, keda tihti diskrimineeritakse või kellest tehakse ebaõigeid eelarvamusi.

Raamatute teemad võivad olla väga erinevad: religioossed või ideoloogilised vaated, ebatavalised ametid ja hobid, erilised vajadused, seksuaalsed ja etnilised vähemused ja palju muud. Elavad Raamatud on valmis rääkida oma loost vabas, ausas ja positiivses dialoogis Lugejatega.

Seekordne Elav raamatukogu võtab vaatluse alla Lasnamäe ja selle eripäraseid elanikke. Milline on tüüpiline lasnamäelane? Mida me temast arvame ja milline ta tegelikult on?

Sündmust korraldab MTÜ Lasnaidee koostöös noorteklubi Active-iga. Elavat raamatukogu toetab Keskraamatukogu ja Briti Nõukogu.

Rohkem infot selle meetodi sisust võib lugeda siit: http://humanlibrary.org/

Что такое Живая Библиотека?

Живая библиотека – это не привычная нам всем библиотека: в рамках этого мероприятия люди становятся Книгами. Цель мероприятия – повысить осведомлённость населения о разных социальных группах, часто подвергающихся осуждению или предвзятому отношению.

Книги могут быть на самые разнообразные темы: религиозные или нравственные убеждения, нестандартные для общества профессии или хобби, особые потребности, сексуальные и этнические меньшинства и многое другое. Живые Книги готовы рассказывать свою историю в открытом, честном и позитивном диалоге с Читателями.

Данная Живая библиотека посмотрит на Ласнамяэ и его необычных жителей. Какой он - типичный житель Ласнамяэ? Что мы о нем думаем и какой он на самом деле?

Мероприятие организует Молодёжным клубом Актив совместно с НКО Ласнаидея. Мероприятие поддерживают Центральная библиотека и Британский совет.

Больше информации о концепции данного метода читайте тут: http://humanlibrary.ru/

PÄEVAKAVA:

11:30-12:00 - Registreerimine ja lugejapileti saamine

12:00-12:10 - Sissejuhatus

12:10-12:40 - Esimene voor

12:40-13:00 - Puhkepaus

13:00-13:30 - Teine voor

13:30-14:10 - Lõunapaus

14:10-14:40 - Kolmas voor

14:40-15:00 - Puhkepaus

15:00-15:30 - Neljas voor

15:30-15:45 - Tänusõnad ja Raamatukogu lõpp

 

MEDIA:

INTERVIEW ETV+  HERE (RUSSIAN LANGUAGE)

INTERVIEW RADIO 4 HERE (RUSSIAN LANGUAGE)

DELFI ARTICLE HERE (RUSSIAN LANGUAGE)

INTERVIEW ETV HERE (ESTONIAN LANGUAGE)

INTERVIEW NARODNOE RADIO  HERE (RUSSIAN LANGUAGE)

INTERVIEW PBK HERE (RUSSIAN LANGUAGE)

ETV+ AK NEWS 10.11.2018 HERE (RUSSIAN LANGUAGE)

ETV AK NEWS 10.11.2018 HERE (ESTONIAN LANGUAGE)

DELFI ARTICLE+VIDEO+PHOTO 10.11.2018 HERE (RUSSIAN LANGUAGE)

 

ПРОГРАММА ДНЯ:

11:30-12:00 - Регистрация и получение читательского билета

12:00-12:10 - Вступительное слово от организаторов

12:10-12:40 - Первый раунд

12:40-13:00 - Перерыв

13:00-13:30 - Второй раунд

13:30-14:10 - Перерыв на обед

14:10-14:40 - Третий раунд

14:40-15:00 - Перерыв

15:00-15:30 - Четвертый раунд

15:30-15:45 - Слова благодарности и закрытие библиотеки