Human Library - is not your usual library: in the frames of this event it is people who play the role of Books. The aim of this event is to raise awareness of the population about a variety of social groups that are often discriminated or prejudiced against. The Books can be on such topics as religious and moral ideologies, different professions and hobbies, special needs of all kinds, sexual and ethnic minorities, and many more. The Living Books are ready and willing to share their stories in an open and honest positive dialogue.

About the concept of this event, read More info here.

Живая библиотека – это не привычная нам всем библиотека: в рамках этого мероприятия люди становятся Книгами. Цель мероприятия – повысить осведомлённость населения о разных социальных группах, часто подвергающихся осуждению или предвзятому отношению. Книги могут быть на самые разнообразные темы: религиозные или нравственные убеждения, нестандартные для общества профессии или хобби, особые потребности, сексуальные и этнические меньшинства и многое другое. Живые Книги готовы рассказывать свою историю в открытом, честном и позитивном диалоге с Читателями.

Больше информации о концепции данного метода читайте тут.

Elav Raamatukogu - ei ole tavaline raamatukogu: selle ürituse raames inimesed saavad Raamatuteks. Ürituse eesmärk - tõsta rahvastiku teadlikkust erinevatest sotsiaalsetest gruppidest, keda tihti diskrimineeritatakse või kellest tehakse ebaõigeid eelarvamusi. Raamatute teemad võivad olla väga erinevad: religioossed või idioloogilised vaaded, ebatavalised ametid ja hobid, erilised vajadused, seksuaalsed ja etnilised vähemused ja palju muud. Elavad Raamatud on valmis rääkida oma loost vabas, ausas ja positiivses dialoogis Lugejatega.

Rohkem infot selle meetodi sisust lugeda võib siin.

NEW EVENT:

OUR EXPERIENCE:

20.11.2022 Human Library @MAARDU
READ
13.03.22 Human Library event @YCA
READ
25.04.21 Human Library event @ZOOM
READ
Human Library in Sillamäe 08.11.2019
READ
31.08.2019 Human Library @Lasnamäe
READ
24.08.2019 Human Library @Vihasoo camp
READ
15.05.2019 Human Library in TalTech
READ
16.03.2019 Human Library in Narva
READ
02.02.2019 Human Library
READ
16.11.2018 Human Library in Radisson
READ
10.11.2018 Human Library in Lasnamäe
READ
02.09.2018 Human Library in Telliskivi
READ
09.07.2017 Human Library in Vihasoo camp
READ
03.06.2017 Human Library in Lasnamäe
READ
25.02.2017 Human Library in Dzingel
READ