02.02.19 Human Library event

posted in: events | 0

Elav Raamatukogu ei ole tavaline raamatukogu, selle ürituse raames muutuvad inimesed Raamatuteks. Ürituse eesmärk on tõsta avalikkuse teadlikkust erinevatest sotsiaalsetest gruppidest, keda tihti diskrimineeritakse või kellest tehakse ebaõigeid eelarvamusi.

Raamatute teemad võivad olla väga erinevad: religioossed või ideoloogilised vaated, ebatavalised ametid ja hobid, erilised vajadused, seksuaalsed ja etnilised vähemused ja palju muud. Elavad Raamatud on valmis rääkida oma loost vabas, ausas ja positiivses dialoogis Lugejatega.

Rohkem infot selle meetodi sisust lugeda võib siin: http://humanlibrary.org/

📒📕SÜNDMUSE KAVA📕📒

15:30-16:00 – Registreerimine ja lugejapileti saamine
15:50-16:00 – Sissejuhatus
16:00-16:30 – Esimene voor
16:30-16:45 – Puhkepaus
16:45-17:15 – Teine voor
17:15-17:30 – Puhkepaus
17:30-18:00 – Kolmas voor
18:00-18:30 – Tänusõnad ja Raamatukogu lõpp

Sündmust korraldab MTÜ Noorteklubi Active.

Живая библиотека – это не привычная нам всем библиотека: в рамках этого мероприятия люди становятся Книгами. Цель мероприятия – повысить осведомлённость населения о разных социальных группах, часто подвергающихся осуждению или предвзятому отношению.

Книги могут быть на самые разнообразные темы: религиозные или нравственные убеждения, нестандартные для общества профессии или хобби, особые потребности, сексуальные и этнические меньшинства и многое другое. Живые Книги готовы рассказывать свою историю в открытом, честном и позитивном диалоге с Читателями.

Больше информации о концепции данного метода читайте тут: http://humanlibrary.ru/

📒📕ПРОГРАММА СОБЫТИЯ 📕📒
15:30-16:00 – Регистрация и получение читательского билета
15:50-16:00 – Вступительное слово от организаторов
16:00-16:30 – Первый раунд
16:30-16:45 – Перерыв
16:45-17:15 – Второй раунд
17:15-17:30 – Перерыв
17:30-18:00 – Третий раунд
18:00-18:30 – Слова благодарности и закрытие библиотеки

Мероприятие организует НКО Молодёжный клуб Актив.

Human Library is not an ordinary library: in frames of this event, it’s people who play the role of Books. The aim of this event is to raise awareness of the population about a variety of vulnerable social groups, often discriminated or prejudices against.

The Books can be on different topics: religious or ideological views, uncommon hobbies or professions, special needs, sexual and ethnic minorities, and many more. Human Books are ready to share their story with Readers (audience) in an open, honest and positive way.

You can read more about the method on here: http://humanlibrary.org/

📒📕EVENT TIMETABLE📕📒

15:30-16:00 – Registration, getting the library card
15:50-16:00 – Welcoming word from the organizers
16:00-16:30 – First round
16:30-16:45 – Break
16:45-17:15 – Second round
17:15-17:30 – Break
17:30-18:00 – Third round
18:00-18:30 – Closing words of gratitude

The event is organized by NGO Youth Club Active.