31.08.2019 Human Library @Lasnamäe

📕📗📘📙📒

Elav Raamatukogu ei ole tavaline raamatukogu, selle ürituse raames muutuvad inimesed Raamatuteks. Ürituse eesmärk on tõsta avalikkuse teadlikkust erinevatest sotsiaalsetest gruppidest, keda tihti diskrimineeritakse või kellest tehakse ebaõigeid eelarvamusi.

Raamatute teemad võivad olla väga erinevad: religioossed või ideoloogilised vaated, ebatavalised ametid ja hobid, erilised vajadused, seksuaalsed ja etnilised vähemused ja palju muud. Elavad Raamatud on valmis rääkida oma loost vabas, ausas ja positiivses dialoogis Lugejatega.

Rohkem infot selle meetodi sisust lugeda võib siin: http://humanlibrary.org/

👇👇VAATA PÄEVAKAVA ALLPOOL👇👇

📘📗REGISTREERIMINE📗📘

📕📗📘📙FB📕📗📘📙

Sündmust korraldavad Noorteklubi Active ja MTÜ Lasnaidee. Elavat raamatukogu toetab Briti Nõukogu.

📕📗📘📙📒

Human Library is not an ordinary library: in frames of this event, it’s people who play the role of Books. The aim of this event is to raise awareness of the population about a variety of vulnerable social groups, often discriminated or prejudices against.

The Books can be on different topics: religious or ideological views, uncommon hobbies or professions, special needs, sexual and ethnic minorities, and many more. Human Books are ready to share their story with Readers (audience) in an open, honest and positive way.

You can read more about the method on here: http://humanlibrary.org/

👇👇EVENT TIMETABLE AVAILABLE BELOW👇👇

📘📗REGISTRATION  📗📘

📕📗📘📙FB📕📗📘📙

The event is organized by NGO Youth Club Active and NGO Lasnaidee, with support of British Council.

📕📗📘📙📒

Живая библиотека – это не привычная нам всем библиотека: в рамках этого мероприятия люди становятся Книгами. Цель мероприятия – повысить осведомлённость населения о разных социальных группах, часто подвергающихся осуждению или предвзятому отношению.

Книги могут быть на самые разнообразные темы: религиозные или нравственные убеждения, нестандартные для общества профессии или хобби, особые потребности, сексуальные и этнические меньшинства и многое другое. Живые Книги готовы рассказывать свою историю в открытом, честном и позитивном диалоге с Читателями.

Больше информации о концепции данного метода читайте тут: http://humanlibrary.ru/

👇👇ПРОГРАММА ДНЯ В РАСПИСАНИИ НИЖЕ👇👇

📘📗РЕГИСТРАЦИЯ 📗📘

📕📗📘📙FB📕📗📘📙

Мероприятие организовано Молодёжным клубом Актив и НКО Ласнаидеей, при поддержке Британского совета.

12:30–13:00
Registreerimine / Registration / Регистрация
13:00–13:10
Sissejuhatus / Introduction / Вступительное слово от организаторов
13:10–13:40
Esimene voor / First round / Первый раунд
13:40–14:00
Puhkepaus / Break / Перерыв
14:00–14:30
Teine voor / Second round / Второй раунд
14:30–15:00
Puhkepaus / Break / Перерыв
15:00–15:30
Kolmas voor / Third round / Третий раунд
15:30–16:00
Tänusõnad / Words of gratitude / Слова благодарности
16:00
Raamatukogu lõpp / End of the Event / Закрытие библиотеки